Tarief


Tarieven

- Kosteloos informatiegesprek.

- Individuele sessies kosten € 95,00 (excl. btw).

- Vergoeding WMO.
In deze vijf gemeenten (Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst en Oss) bied Begeleiding Vrijzijn ondersteuning via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor mensen met ondersteuningsbehoeften bij zelfredzaamheid. Vanuit andere gemeenten kunt u met een PGB (Persoonsgebonden Budget) terecht bij Begeleiding Vrijzijn.

Bent u Verhinderd

Indien u verhinderd bent en uw afspraak wilt verzetten of afzeggen, vragen wij u vriendelijk om Begeleiding Vrijzijn hiervan ten minste 24 uur voor de geplande sessie op de hoogte te stellen. Als annulering niet tijdig wordt gemeld, zullen er kosten in rekening worden gebracht om eventueel verlies van geplande tijd te dekken en om anderen tijdig van dienst te kunnen zijn.

Let op: de bovenstaande regel geldt niet voor cliënten die begeleiding ontvangen op basis van een WMO-indicatie.