Innerlijke vrijheidGelukkig en vrij zijn, dat wil toch iedereen
De missie van Begeleiding Vrijzijn is gericht op het bevorderen van de innerlijke vrijheid van cliënten. Wanneer men innerlijk vrij is, is hij vrij van belemmerende gedachten, gevoelens en gedragingen. Dit stelt mensen in staat om op een bewuste manier in het moment aanwezig te zijn en in contact te staan met zichzelf en de sociale omgeving. Hierdoor kan adequaat gereageerd worden op eigen gevoelens en behoeften. Door het accepteren van beperkingen ontstaat er ruimte om op zoek te gaan naar mogelijkheden en de juiste ondersteuning te vinden of hulp te vragen waar nodig. Op deze manier ondersteunen we cliënten bij zelfredzaamheid en participatie. We streven naar het bevorderen van zin en -betekenisgeving in het leven van onze cliënten. waardoor we willen bijdragen aan hun kwaliteit van leven.
Begeleiding Vrijzijn streeft naar een wereld waarin mensen in staat zijn om een diepere verbinding met zichzelf en anderen aan te gaan. Het ontwikkelen van ieders potentieel en in vrijheid richting geven aan het leven en daarbij rekening houden met andermans leven . Door middel van specialistische begeleiding met aanvullende online hulpmiddelen leren mensen omgaan met hun moeilijkheden en richting geven aan hun leven. Begeleiding Vrijzijn gelooft dat wanneer mensen innerlijk vrij zijn ze in staat zijn om een gelukkig en zinvol leven te realiseren voor zichzelf en willen bijdragen aan dat van anderen. Begeleiding Vrijzijn wil bijdragen aan persoonlijke vrijheid. Het innerlijk vrij zijn creëert ruimte om in contact te staan met je behoeften en te doen waar je naar verlangt. We richten ons op het bevorderen van autonomie en zelfredzaamheid van mensen. Door onze inspanningen hopen we bij te dragen aan een samenleving waarin mensen zich vrij en verbonden voelen.

autonomie - verbinding - integriteit