Integratieve Begeleiding

Wat?

Integratieve begeleiding maakt gebruik van een integratie aan begeleidingswijze die kunnen ondersteunen bij het bereiken van uw doelen. Elke werkwijze heeft zijn eigen voor en –nadelen door een combinatie te maken ontvangt u de begeleiding die past bij uw hulpvragen en behoeften. Integratieve begeleiding bestaat uit Integratieve Counseling, Coaching en Training. Deze ondersteuning richt zich op u als totale mens. Op uw fysieke, sociaal emotionele mentale, zingeving en –betekenisgevingsniveaus. Deze niveaus staan met elkaar in verbinding. Bijvoorbeeld een angstig gevoel (emotioneel) kan ontstaan vanuit uw denken (mentaal) en andersom. Integratieve begeleiding gebruikt methoden en technieken uit diverse psychologische stromingen waardoor u zorg op maat krijgt geboden.

Counseling

Counseling is een oplossingsgerichte, niet sturende, doelgerichte begeleidingsvorm. Waarbij u stapsgewijs van moeilijkheid naar een gewenste oplossing werkt. U ontvangt begeleiding bij het onderzoeken van uw moeilijkheden en het formuleren van eigen oplossingen. Het doel hierbij is het bevorderen van innerlijke vrijheid, waardoor u uw zelfredzaamheid kunt ontwikkelen. De begeleider draagt geen oplossingen aan maar ondersteunt u bij reflectie op uw moeilijkheden en het vinden van uw eigen oplossingen. 

Coaching

In vergelijking met counseling is coaching een meer directieve vorm van begeleiden. Bij deze begeleidingsvorm kunt u meer concrete aanwijzingen ontvangen bij het bereiken van uw doelstellingen. Coaching is een geschikte begeleidingsvorm voor het aanleren van specifieke vaardigheden, zoals het leren aangeven van uw grenzen. Een coach kan u ondersteunen bij u wijze van communiceren, zowel op woordelijk als lichamelijk level. Bijvoorbeeld, zeg duidelijk nee, herhaal de nee indien nodig en sta recht op terwijl u deze woorden uitspreekt.  

Training

Individuele training is een begeleidingsvorm die geschikt is voor het aanleren van specifieke kennis en vaardigheden. In tegenstelling tot coaching en counseling, is training gericht op het verbeteren van prestaties en competenties, in plaats van ondersteuning bij het vinden van eigen oplossingen. Wanneer u last hebt van sociale conflicten en u wilt daar iets aan veranderen, kunt u door training leren omgaan met deze moeilijkheden. U kunt leren om uit de strijd te blijven en de ander uitnodigen om meer harmonieus te communiceren. 


Wanneer?

U ontvangt ondersteuning bij het vinden van oplossingen en manieren van omgaan met uw moeilijkheden
De volgende onderwerpen zijn onder andere geschikt voor integratieve begeleiding.

Wanneer?

U ontvangt ondersteuning bij het vinden van oplossingen en manieren van omgaan met uw moeilijkheden.
De volgende onderwerpen zijn onder andere geschikt voor integratieve begeleiding:

Hoe?

In de begeleidingssessies werken we aan uw doelen, u wordt daarbij begeleidt met technieken en methoden uit verschillende psychologische stromingen. Daarbij ondersteunt de begeleider u met gerichte vragen die u ondersteunen bij het verkrijgen van inzicht in uw moeilijkheden en mogelijke oplossingen. Vervolgens gaat u toegangswegen verkennen die u richting de gewenste oplossing brengen. uiteindelijk maakt u de keuze welke het beste bij u en uw doel passen. Deze gaat u in de praktijk brengen, nadat u heeft ervaren wat dit u oplevert, evalueert u het resultaat en stelt u uw plan bij waar nodig.

Hoe?

In de sessies gaat u werken aan uw moeilijkheid, u wordt daarbij begeleidt door de therapeut met gerichte vragen. Deze vragen ondersteunen u bij het verkrijgen van inzicht in uw moeilijkheid en mogelijke oplossing. Vervolgens gaat u toegangswegen verkennen die u richting de gewenste oplossing brengen. uiteindelijk maakt u de keuze welke het beste bij u en uw doel passen. Deze gaat u in de praktijk brengen, nadat u heeft ervaren wat dit u oplevert, evalueert u het resultaat en stelt u uw plan bij waar nodig.

Begeleidingsproces

In ieder begeleidingsproces zijn drie fases te onderscheiden: de intake, de begeleiding en de evaluatie.